הרשמה לשנת הלימודים 2020/21

ההרשמה לשנת הלימודים הבאה בעיצומה.
מספר המקומות מוגבל.
פטור מדמי רישום לנרשמים בחודשים יולי ואוגוסט!!!